معنی و ترجمه کلمه صاحب اختراع ثبت شده به انگلیسی صاحب اختراع ثبت شده یعنی چه

صاحب اختراع ثبت شده

patentee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها