معنی و ترجمه کلمه صاحب امتیاز به انگلیسی صاحب امتیاز یعنی چه

صاحب امتیاز

concessionaire
concessioner
grantee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها