معنی و ترجمه کلمه صاحب امضاء به انگلیسی صاحب امضاء یعنی چه

صاحب امضاء

signatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها