معنی و ترجمه کلمه صاحب ملک کردن به انگلیسی صاحب ملک کردن یعنی چه

صاحب ملک کردن

enfeoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها