معنی و ترجمه کلمه صاحب کارخانه به انگلیسی صاحب کارخانه یعنی چه

صاحب کارخانه

manufacturer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها