معنی و ترجمه کلمه صاحفى به انگلیسی صاحفى یعنی چه

صاحفى

binding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها