معنی و ترجمه کلمه صاعد به انگلیسی صاعد یعنی چه

صاعد

ascending
soarer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها