معنی و ترجمه کلمه صافى بالا گذر به انگلیسی صافى بالا گذر یعنی چه

صافى بالا گذر

high pass filter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها