معنی و ترجمه کلمه صافى شنى به انگلیسی صافى شنى یعنی چه

صافى شنى

filter bed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها