معنی و ترجمه کلمه صافى پایین گذر به انگلیسی صافى پایین گذر یعنی چه

صافى پایین گذر

low pass filter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها