معنی و ترجمه کلمه صاف و بى مو به انگلیسی صاف و بى مو یعنی چه

صاف و بى مو

glabrescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها