معنی و ترجمه کلمه صاف و صیقلى کردن به انگلیسی صاف و صیقلى کردن یعنی چه

صاف و صیقلى کردن

levigate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها