معنی و ترجمه کلمه صاف کننده به انگلیسی صاف کننده یعنی چه

صاف کننده

straightener
trimmer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها