معنی و ترجمه کلمه صاف به انگلیسی صاف یعنی چه

صاف

clear
even
explicit
flat
glabrous
glace
glassy
glossy
limpid
plain
plane
semplice
serene
settled
silken
silvery
sleek
slick
smirky
smolt
smooth
straight line
unruffled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها