معنی و ترجمه کلمه صبحگاهى به انگلیسی صبحگاهى یعنی چه

صبحگاهى

matinal

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها