معنی و ترجمه کلمه صبح به خیر ! به انگلیسی صبح به خیر ! یعنی چه

صبح به خیر !

Good morning !

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها