معنی و ترجمه کلمه صحبت از آینده چنانچه گویى گذشته است به انگلیسی صحبت از آینده چنانچه گویى گذشته است یعنی چه

صحبت از آینده چنانچه گویى گذشته است

prolepsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها