معنی و ترجمه کلمه صحبت دونفرى به انگلیسی صحبت دونفرى یعنی چه

صحبت دونفرى

duologue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها