معنی و ترجمه کلمه صحبت یک نفرى به انگلیسی صحبت یک نفرى یعنی چه

صحبت یک نفرى

monolog
monologue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها