معنی و ترجمه کلمه صحت به انگلیسی صحت یعنی چه

صحت

accuracy
authenticity
correctitude
correctness
exactitude
precision
rectitude
validation
validity
veracity
verity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها