معنی و ترجمه کلمه صحنه اى به انگلیسی صحنه اى یعنی چه

صحنه اى

scenic
stagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها