معنی و ترجمه کلمه صحه به انگلیسی صحه یعنی چه

صحه

signature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها