معنی و ترجمه کلمه صحیح به انگلیسی صحیح یعنی چه

صحیح

accurate
all right
authentic
correct
exact
good
integral
right
safe
simon pure
true
valid
well advised

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها