معنی و ترجمه کلمه صخره شناسى به انگلیسی صخره شناسى یعنی چه

صخره شناسى

lithology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها