معنی و ترجمه کلمه صخره ى مشرف بر رودخانه به انگلیسی صخره ى مشرف بر رودخانه یعنی چه

صخره ى مشرف بر رودخانه

palisade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها