معنی و ترجمه کلمه صخره گچى ظریفى که به عنوان کود براى اصلاح خاک به کار مى رود به انگلیسی صخره گچى ظریفى که به عنوان کود براى اصلاح خاک به کار مى رود یعنی چه

صخره گچى ظریفى که به عنوان کود براى اصلاح خاک به کار مى رود

land plaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها