معنی و ترجمه کلمه صخیم به انگلیسی صخیم یعنی چه

صخیم

thick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها