معنی و ترجمه کلمه صدارت عظمى به انگلیسی صدارت عظمى یعنی چه

صدارت عظمى

chancellorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها