معنی و ترجمه کلمه صداهاى متعدد و گوناگون به انگلیسی صداهاى متعدد و گوناگون یعنی چه

صداهاى متعدد و گوناگون

polyphony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها