معنی و ترجمه کلمه صداى آواز مانند دلى دلى که اهالى سویس و مردم کوهستانى در آواز خود تکرار مى کنند به انگلیسی صداى آواز مانند دلى دلى که اهالى سویس و مردم کوهستانى در آواز خود تکرار مى کنند یعنی چه

صداى آواز مانند دلى دلى که اهالى سویس و مردم کوهستانى در آواز خود تکرار مى کنند

yodel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها