معنی و ترجمه کلمه صداى اردک درآوردن به انگلیسی صداى اردک درآوردن یعنی چه

صداى اردک درآوردن

squawk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها