معنی و ترجمه کلمه صداى انفجار و شکستگى تولید کردن به انگلیسی صداى انفجار و شکستگى تولید کردن یعنی چه

صداى انفجار و شکستگى تولید کردن

crackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها