معنی و ترجمه کلمه صداى برگ خشک ایجاد کردن به انگلیسی صداى برگ خشک ایجاد کردن یعنی چه

صداى برگ خشک ایجاد کردن

rustle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها