معنی و ترجمه کلمه صداى بستن در و امثال آن با صداى بلند به انگلیسی صداى بستن در و امثال آن با صداى بلند یعنی چه

صداى بستن در و امثال آن با صداى بلند

slam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها