معنی و ترجمه کلمه صداى بوق ایجاد کردن به انگلیسی صداى بوق ایجاد کردن یعنی چه

صداى بوق ایجاد کردن

poop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها