معنی و ترجمه کلمه صداى تودماغى به انگلیسی صداى تودماغى یعنی چه

صداى تودماغى

twang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها