معنی و ترجمه کلمه صداى تیزى شبیه صداى اصابت گلوله به دیوار به انگلیسی صداى تیزى شبیه صداى اصابت گلوله به دیوار یعنی چه

صداى تیزى شبیه صداى اصابت گلوله به دیوار

ping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها