معنی و ترجمه کلمه صداى تیز شیپور و بوق یاسوت به انگلیسی صداى تیز شیپور و بوق یاسوت یعنی چه

صداى تیز شیپور و بوق یاسوت

toot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها