معنی و ترجمه کلمه صداى جرنگ جرنگ کردن به انگلیسی صداى جرنگ جرنگ کردن یعنی چه

صداى جرنگ جرنگ کردن

tinkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها