معنی و ترجمه کلمه صداى خرخر خوک به انگلیسی صداى خرخر خوک یعنی چه

صداى خرخر خوک

grunt

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها