معنی و ترجمه کلمه صداى خرد کردن یا خرد شدن چیزى زیر دندان یا زیر چرخ و غیره به انگلیسی صداى خرد کردن یا خرد شدن چیزى زیر دندان یا زیر چرخ و غیره یعنی چه

صداى خرد کردن یا خرد شدن چیزى زیر دندان یا زیر چرخ و غیره

crunch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها