معنی و ترجمه کلمه صداى خیلى زیر به انگلیسی صداى خیلى زیر یعنی چه

صداى خیلى زیر

shrill

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها