معنی و ترجمه کلمه صداى در زدن به انگلیسی صداى در زدن یعنی چه

صداى در زدن

rackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها