معنی و ترجمه کلمه صداى دنگ دنگ کردن به انگلیسی صداى دنگ دنگ کردن یعنی چه

صداى دنگ دنگ کردن

plink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها