معنی و ترجمه کلمه صداى ریز و سنگین درآوردن به انگلیسی صداى ریز و سنگین درآوردن یعنی چه

صداى ریز و سنگین درآوردن

rumble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها