معنی و ترجمه کلمه صداى زیر به انگلیسی صداى زیر یعنی چه

صداى زیر

skirl
soprano
treble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها