معنی و ترجمه کلمه صداى سوختن کباب روى آتش به انگلیسی صداى سوختن کباب روى آتش یعنی چه

صداى سوختن کباب روى آتش

sizzle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها