معنی و ترجمه کلمه صداى شکستن یا پرتاب چیزى به انگلیسی صداى شکستن یا پرتاب چیزى یعنی چه

صداى شکستن یا پرتاب چیزى

squish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها