معنی و ترجمه کلمه صداى شیون گربه به انگلیسی صداى شیون گربه یعنی چه

صداى شیون گربه

caterwaul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها