معنی و ترجمه کلمه صداى شیپور به انگلیسی صداى شیپور یعنی چه

صداى شیپور

blast
clang
tantara
trump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها